ชมรม e sport มรสน. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม ROV Young Master Championship 2018 สมัครได้ที่อาคาร 13 ชั้น 1 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 61 แข่งขันในะหว่างวันที่ 29- 30 กันายน 61 ณ หอประชุมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 093 – 071 3421

เผยเเพร่เมื่อ 293 เข้าชม