ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ที่24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 176 เข้าชม