ขออนุญาตแจ้งการรับผลตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 กันยายน 2561 ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 139 เข้าชม