มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม “คราม : คุณค่าภูมิปัญญามูลค่าเศรษฐกิจไทย” ด้วยการฟื้นฟูภูมิปัญญา ด้วยภูมิรู้ เสริมสร้างภูมิสังคม ในงาน Thailand Research Expo 2018 ระหว่าวันที่ 9 -13 สิงหาคม 256 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เผยเเพร่เมื่อ 292 เข้าชม