ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 496 เข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

1.ประกาศรายชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

2.ประกาศคณะวิทยาศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน

3. แข่งขัน-sudoku-2561-ระดับประถม

4. แข่งขัน-sudoku-2561-ม.ต้น

5. แข่งขัน-sudoku-2561-ระดับ-ม.ปลาย

6.การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้-ม.ต้น

7. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้-ม.ปลาย

8.ประกวด-Scinece-show-ระดับประถมศึกษา

9.วาดภาพวิทยาศาสตร์-ระดับประถมศึกษา

10. วาดภาพวิทยาศาสตร์-ระดับ-ม.ต้น

11.โครงงานวิทยาศาสตร์-ระดับ-ม.ต้น

12.โครงงานวิทยาศาสตร์-ระดับ-ม.ปลาย

13.ประกวดร้องเพลง-อายุระหว่าง10-15-ปี

14.แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

15. แข่งขันเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต