มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรม ประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 69 เข้าชม