ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

เผยเเพร่เมื่อ 140 เข้าชม