ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 แข่งขัน วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 167 เข้าชม

รายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะ-61