ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุรอุทก อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 201 เข้าชม