ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 183 เข้าชม