ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความร่วมมือการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 123 เข้าชม