ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม