ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการมาฆบูชาเสวนา ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 266 เข้าชม