หัวข้อข่าว

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64″ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2564

ACT&SACT2020 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 5 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ปี 2563

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต 63

ขอเชิญเข้าเฝ้า

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดบ้านดงพัฒนาวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ วัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ พิเศษ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร