หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19″ Thailand Water Rocket Championship #19

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะที่ 2

รับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิเศษ) วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร