หัวข้อข่าว

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยนายประดิษฐ เวหน ครูตั้ม ลาออกครู กลับบ้าน ทำตามศาสตร์พระราชา วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ ให้ตัวแทนติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 24-26 ก.ค.62 ณ หอประชุมจามจุรี 1,2 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมจมจุรี 1,2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์รายงานตัว ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการสานฝันวัยใส ในวันเสาร์ที่ 20กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร