หัวข้อข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00- น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร