หัวข้อข่าว

จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ห้องสอบ วิชาวัดแววความเป็นครู สำหรับผู้สมัครสาขาการศึกษา ค.บ. 4 ปี ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบวันที่ 2 เมษายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 13 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร