หัวข้อข่าว

โครงการถนนวัฒนธรรมสร้างเสริมชีวิตนักศึกษา “ตลาดห้วยทราย” ทุกวันพุธ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาพี่น้องชาว เขียว-ชมพู ทุกท่าน >> ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เชิญชวนนักศึกษาทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ สภานักศึกษา ภาคปกติ ผู้แทนคณะ และนายกสโมสรคณะ ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ โถงล่าง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) วันที่ 4 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.snru.ac.th/online-qtsignup/qt_signup.aspx

ขอประชาสัมพันธ์ งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กำหนดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายดังนี้

๑๔ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” ราชภัฏ : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การเขียนข้อเสนอโครงการตามแผนงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร