หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 / 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา และ โรงเรียนกีฬาร่มไทรวิทยา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร