หัวข้อข่าว

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ บริเวณ อาคาร 6,7,9 และ ศทม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การฝึกซ้อมนักศึกษาตันแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มิสแกรนด์สกลนคร 2018 🇹🇭👑 15 มี.ค. – 5 พ.ค. 2561 – รับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สกลนคร 2018 26 เม.ย. 2561 – แถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์สกลนคร2018 15 -18 พ.ค. 2561 – รายงานตัว , รอบสัมภาษณ์ ,ทำกิจกรรมกับกองประกวดและจังหวัดสกลนคร **จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 19 พ.ค. 2561 – ประกวดรอบชิงชนะเลิศมิสแกรนด์สกลนคร 2018