หัวข้อข่าว

พิธีลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม Short course สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานครามภูไทสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การประชุมครูแนะแนว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ Pollination Biology วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมหารือการจัดการประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ TOEIC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อ อาจารย์กิตติกร รักษาพล (อาจารย์เดวิด) โทร. 0942573222 ด่วนรับจำนวนจำกัด

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม ควาย @สกลนคร – พิธีแต่งงานควาย – พิธีสู่ขวัญควาย – กินเลี้ยงโต๊ะจีนควาย ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้า บขส.2 จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์จำนวน 10 รูป)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร