หัวข้อข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 มีกำหนดการฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยัน จองชุดครุย และจองภาพหมู่บัณฑิต ผ่านเว็บไชต์ http://reg.snru.ac.th และกรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th/ สามารถลงทะเบียนได้ในระหว่าง วันที่ 12 มกราคม – 9 มีนาคม 2561

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน”มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”2561 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, และมุกดาหาร)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2561 วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,5 เมษายน 2561 , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรจิตรัตน์ สมบัติดี “น้องข้าวจ้าว ” นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ธิดาผ้าย้อมครามและรางวัล “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งจัดขึ้นในรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบในเว็บไซต์โครงการเท่านั้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://shortcourse.snru.ac.th เริ่มเปิดระบบ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.

ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27– 29 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร