หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าเฝ้า

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดบ้านดงพัฒนาวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ วัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมการทำบุญตักบาตรและแสดงมุทิตาจิต ก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มุทิตาจิต 63

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับนักษากู้ยืม จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมง ในกรณีบริจาคเลือดผ่าน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะและเทคนิคการวิ่งเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์และสนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร