ระบบสมัครการแข่งขันออนไลน์

1.สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

2.สมัครเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2019

3.สมัครเข้าร่วมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

4.สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

5.สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

6.สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกม 24  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

7.สมัครประกวดร้องเพลง  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

8.สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU GAME)

9..สมัครการแข่งขัน ROV e-Sport  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

10.สมัครแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ครั้งที่ 2

11.สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

12.การแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากครามธรรมชาติ

13.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

14.การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18