หัวข้อข่าว

การประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ๋ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 14 มิถุนายน 2565

การประชุมประธานคณะกรรมการดำเนิน ประจำตำบล โครงการ U2T คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร