หัวข้อข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ พี่น้อง ชาววิทยาศาสตร์” ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2565 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ) กล่าวให้โอวาทและพิธีเปิดงาน วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด “พิธีทำบุญตักบาตร ” ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร