หัวข้อข่าว

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน ร่วมงาน “ ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับ อาจารย์ ดร.นิติธาร ชูทรัพย์และอาจารย์ฐากร เจริญรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกุสุมาลย์ เรือนไม้คาราโอเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม M3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น