หัวข้อข่าว

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ ที่ 5 กรกฏาคม 2562 สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 0-42970-060,042970-030 ,09-3321-0998

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถานที่ห้องสอบ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขยายเวลาและปรับปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/step_ksp.aspx