หัวข้อข่าว

การประชุมครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“กิจกรรมลานวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าต้านยาเสพติด” วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ถนนหน้าอาคาร 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร #งดโฟมลดใช้พลาสติก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร