หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ ตำแหน่งดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวภัสรา พ่ออามาตย์ (น้องฟิล์ม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกรวิชญ์ คำศรี (น้องต้นกล้า) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเต้นแอโรบิค วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับเป็น 1 AC มหาวิทยาลัย การแต่งกายชุดเฟรชชี่หรือชุดกีฬา