หัวข้อข่าว

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันพุธ ที่11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการเยาวชนคนทำดีปีที่ 6 โดยมูลนิธิเอสซีจี

“การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17” กลับมาอีกครั้ง กับการชิงชัยสู่การเป็นเจ้าแห่งจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ไปกับการประลองความสามารถทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ ไปกับการแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไกล ไปกับ “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งใจไปถ้ำหลวง ขอให้ทุกคนปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (ลำดับสำรอง) รายงานตัว วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 ตรวจสอบรายชื่อ http://academic.snru.ac.th/th/topics/2581

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนารูปแบบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมิป้านแป้น ชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ที่มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร