หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 รับตรงร่วม วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://academic.snru.ac.th/th/topics/2513

การประชุมติดตาม การดำเนินงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกาศ!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี รอบที่ 4 (การรับตรงอิสระ) สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://admission.snru.ac.th/tcas4/start_page.aspx

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวนักศึกษา ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา ทิพย์สุวรร และนางสาวพัชราภรณ์ ปัญจารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้เข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี ๒๕๖๑ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2018) ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html

ขอเชิญชมและเชียร์นักกีฬาปั่นจักรยาน งานมหกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2561 (The Great Mekong Bike Ride 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 เส้นทางนครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร