หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อยืนสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์(TCAS) จากลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_portf1.aspx โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถค้นหาจาก รหัสประจำตัวประชาชน รหัสผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล ได้จากช่องค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเคลียริงเฮาส์ของ ทปอ.(TCAS) จะเปิดให้ใช้งานยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)

ประชาสัมพันธ์..บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561