หัวข้อข่าว

การประชุมกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมพบกับ การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2017 (FRESHY BOY & GIRL 2017) ที่จะเฟ้นหาดาวและเดือนดวงใหม่ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจกับพวกเขาได้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 16 ธันวาคม 2560 รอบตัดสิน

MOU SIGNING CEREMONY FOR EDUCATIONAL & INDUSTRIAL COOPERATION Between SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY And ULVAC (THAILAND) LIMITED At Faculty of Science and Technology November 24, 2017

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 / 2560 วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

”จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกผัน” งานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์บำรุง รินทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถงอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับโล่เกียรติคุณ งาน International Science and Science Museum Day 2017 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการ (KM) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ฏศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร