หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39” ในระหว่างวันที่ 25- 30 กันยายน 2560 โดย -แข่งกันกีฬา 6 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 60 เวลา 16.00 -21.00 น. -ขบวนพาเหรด กรีฑา ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ การแข่งเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 30 กันยายน 60 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ – มีคอนเสริตจาก ค่ายSmall room 2 ชั่วโมงเต็ม

วันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโหลิต วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์(อาคาร13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

รณรงค์ประหยัดพลังงาน ปิด ปรับ ปลด ลด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน ประชุมร่วมกับ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.)และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร