หัวข้อข่าว

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสาธารณสุขวิชาการ 👉เรื่อง “Smart Innovation for Public Health 4.0” ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงอาคารเอนกประสงค์ (ตึก 13)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “Perfect & Smart พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา เวลา 08:30 – 12:00

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560 ดูหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1drv.ms/u/s!AnhkHxIYmdcnuSvlCGRMoTDJDf2W สอบถามเพิ่มเติม งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 042 743 854 มือถือ 087 040 4542 หรือ 098 826 0226

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน กับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสกลนครศึกษา แอ่งอารยธรรมสกลนคร ในศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร