คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กิจกรรมอบรม การใช้เครื่องสเปกโตรรโฟโตมิเตอร์UV/VVIS เพื่อผลลัพธ์ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วัันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กิจกรรมอบรม การใช้เครื่องสเปกโตรรโฟโตมิเตอร์UV/VVIS เพื่อผลลัพธ์ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วัันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุรอุทก อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุรอุทก อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”