พิธีลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “พิธีลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

การประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรจิตรัตน์ สมบัติดี “น้องข้าวจ้าว ” นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ธิดาผ้าย้อมครามและรางวัล “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งจัดขึ้นในรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรจิตรัตน์ สมบัติดี “น้องข้าวจ้าว ” นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 1 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ธิดาผ้าย้อมครามและรางวัล “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งจัดขึ้นในรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561″