การประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 232 เข้าชม