คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมหารือ เรื่อง “การกระกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร” ในวันที่ 7 มีนาคม2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 34 เข้าชม

 954 total views,  20 views today