การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 79 เข้าชม