คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 5 มิถุนายน 2563 ยืนยันสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 27 เข้าชม