ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU-Zero Waste) 29 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 (อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 240 เข้าชม