ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 253 เข้าชม

ประกาศขยายเวลารับสมัคร