การทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานสโมสรนักศึกษา อาคาร7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 257 เข้าชม