โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 223 เข้าชม