ขอเชิญทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ฉีดวัคซินพิษสุนัขบ้า โรคขี้เรื้อน ในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ คลินิกรักษาสัตว์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 209 เข้าชม