ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 417 เข้าชม