ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 175 เข้าชม