ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2568 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2568 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 746 total views,  9 views today

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด”

 1,239 total views,  9 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จากมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) http://www.thaifstt.org/index2/

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จากมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) http://www.thaifstt.org/index2/”

 1,242 total views,  8 views today

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กิจกรรม